3.Обява за работа


13.02.2019


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
 

Инженер ВиК- профил пречистване на води - специалност: Водоснабдяване и канализация
магистър инженер , профил пречистване на води,
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Хидротехнически факултет
Квалификация:
Да притежава актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност
Да има над 10 год опит в проектирането на идейни и работни проекти проекти и изграждането на
пречиствателни станции за отпадъчни води

Перид (в месеци) - 12

Часова заетост - 8 часов работен ден
 
Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV на e-mail: project@aquariusbg.com


Copyright 2020, Аквариус