4. Обява за работа


13.02.2019


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Експерт: Електро инженер
Образование: Магистър инженер
Специализация: Електро инженер

Квалификация: Опит в подръжката на нискотокови ел. съоръжения и инсталации
Период на заетост по проекта (в месеци) - 12
Часова заетост - 8 часов работен ден
Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV на e-mail: project@aquariusbg.com


Copyright 2020, Аквариус