5.Обява за работа


13.02.2019


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Образование: Магистър химик или инженер химик, Химикотехнологичен и металургичен университет или друг университет
Квалификация:
Опит управлението процесите, протичащи при пречистването на отпадъчни води . Богат опит както в
проектирането на пречиствателни станции, така и в тяхната експлоатация. Да познава в детайли

процесите на пречистване на отпадъчни води.
Период на заетост по проекта (в месеци) - 12
Часова заетост - 8 часов работен ден
Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV на e-mail: project@aquariusbg.com


Copyright 2020, Аквариус