7.Обява за работа


09.07.2019


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
Образование: Магистър и/или бакалавър компютърни системи и технологии
Специализация: Компютърен инженер или сходно
Квалификация:Задълбочени познания по: MySQL, XML, PHP, Pascal, Object Pascal
Apache HTTP Server, XHTML, CSS, Javascript, NET, C, C++, C#, SQL, PHP, MySQL, JavaScript, XHTML,
CSS
Функции (отговорности и задължения)
Като член на екипа по настоящия проект: запознава се с логиката на процесите в пречиствателната
станция и взаимовръзката им, систематизира изискванията за продукта, който трябва да проектира и
изготвя задание, заедно с Експерта технолог на ПСОВ; Планира и изготвя архитектура и дизайн на
софтуеара; Работи в много тясна връзка с технолога по пречистване, за да може изработения софтуеар
да отговаря в най-голяма степен на изискванията на експертите технолози. Реализация на софтуеара;
Изпитва продукта, тества програмата, Внедрява програмата и съдейства при експлоатацията и;
Перид (в месеци) - 12

Часова заетост - 4 часов работен ден
 
Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV на e-mail: project@aquariusbg.com


Copyright 2020, Аквариус