За нас

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД е компания, работеща активно в сферата на опазване на околната среда. Наш приоритет е пречистването на води – питейни и отпадъчни.

Партньори на АКВАРИУС Ен Ди EООД са водещи европейски фирми в областта на пречистването на води, както и инженерни екипи с богат проектантски опит в България.

От септември 2011 година АКВАРИУС Ен Ди ЕООД има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството ISO - 9001:2008.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД е компания, която предлага комплексни решения в областта на пречистването на води. Нашият инженерингов екип от високо кфалифицирани специалисти, предлага:

  • консултиране
  • подготовка на документи за набавяне на необходимите разрешителни
  • проектиране – фаза идеен проект, фаза технически проект, фаза рзботен проект
  • доставка на машинно - технологично оборудване
  • шеф монтаж
  • пуск и наладка

Бизнес моделът на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД е изцяло фокусиран към задоволяване нуждите и изискванията на клиента и улесняване достъпа му до прeдлаганите продукти и услуги. Намирането на най-подходящото ценово и технологично решение за всеки проблем е наша първостепенна задача.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД е клиентски ориентирана фирма. Ние сме не само доставчици на оборудване или само проектанти. Ние осигуряваме на нашите клиенти комплексни, ценово рентабилни решения на проблемите с водите.

Чрез непрекъснато обучение, въвеждане на нови технологии, отчитане на всички специфични фактори, влияещи на технологичните процеси и крайната цена предлагаме на клиента оптималната компановка.

Грижата за клиента е центърът, около който са съсредоточени всички усилия на екипа на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД при консултирането,проектирането, доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на всеки един обект.

 Copyright 2024, Аквариус