Дейности

Проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ...
още
Продукти

Пречиствателни станции за еднофамилна къща

Нашите пречиствателни станции  "AQUACLEAN" са проектирани и...
още
Продукти
още
АКТУАЛНО

Онлаин презентация

26.11.2021

Kомпютърна програма за функционално оразмеряване на пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса още

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-17691

17.09.2020

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” още

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

27.12.2018

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 още

Copyright 2024, Аквариус