Комплексна доставка на пречиствателна станция, маслозадържател и резервоар за събиране на пречистената вода

Проектиране, доставка и шеф-монтаж на маслозадържател,пречиствателна станция за отпадъчни води и резервоар за събиране на пречистените води за  предприятие за бутилиране на растителни мазнини. Инвеститор ОБЕРОН - Х ООД,  www.oberon.bg

Маслозадържателя е изработен от неръждаема стомана, което му осигурява  дълъг живот и безпроблемна работа. Предназначен е за монтаж в бетонна шахта. Капацитет на маслозадържателя - 3 л/сек.

Пречиствателната станция е модел AQUACLEAN, предназначена за пречистване на битови отпадъчни води.

Резервоар за събиране на пречистените води - капацитет 3 куб.м, изработен от полиетилен, предназначен за подземен монтаж.Copyright 2023, Аквариус