Дънни скрепери Zickert

Скрепер за утайки Z2000 
 
Скрепера Z2000 за събиране на утайката от дъното се използва в цял свят. Той е проектиран за непрекъснато транспортиране на утайката и работи добре във всички процеси на утаяване, включително и в пясъкоуловители.

Скрепера може да се задвижва хидравлично или с електрически двигатели. Системата от лостове и клинообразните секции са заварени заедно и формират едно цяло, така че да работят като движещо се дъно в резервоара / утаителя.

Секциите са проектиране хидродинамично

Действиеето на Z2000 се основава на движението напред и назад на хидро-динамично проектирани секции по дъното на резервоара / утаителя. Вдлъбнатите повърхности на секциите на скрепера транспортират утайката към бункера за утайки. По време на връщането, клинообразните (в задната си част) секции се плъзгат под слоя утайки. Скоростта на движение на връщане е близо два пъти по доляма от тази на движението напред. Това осигурява непрекъснато транспортиране на утайки към бункера за утайки.

До този профилна секциите се е стигнало в резултат на дългогодипни обширни научни изследвания. Експериментите в тестови утаители / резервоари са показали, че вдлъбната форма на секциите на скрепера е оптималното решение за различни видове утайки и при различна скорост на движение, както и дава най-добрите резултати за сгъстяване на утайката.

Слоят утайка се изстъргва от дъното

В вдлъбнати повърхности на клиновидните секции изстъргва слоя утайка от дъното. По време на възвратното движение, което е два пъти по-бързо от движението напред, клиноввидните (в задната си част) секции се плъчгат под слоя утайка. Това означава, че процеса на утаяване е непрекъснат.

Когато съдържанието на твърди вещества в утайките е толкова ниска, че не се формира дебел слой утайка, действието на скрепера създава постоянен поток на утайките към бункера за утайки, като същевременно ги и сгъстява. Ходът на скрепера е винаги е по-голям от разстоянието между секциите.

Лесно адаптиране на съществуващите резервоари / утаители

Скрепера дава еднакви резултати, независимо дали е изтеглян или бутан. Това предлага гъвкавост, когато става дума за позоциониране на задвижването му. При задвижване с хидравлично устройство, хидравличните цилиндри може дори да се намират във водата, като в този случай броят на подвижните съединения (стави) се намалява от 4 на 1.

Друг момент е, че за Z2000, няма нужда дъното на резервоара / утаителя да бъде напълно нивелирано. Скрепера работи дори ако дъното има наклон на една страна или има отделни падове. В Z2000 дори може да се справи с променлива ширинана резервоара. Въпреки това, резервоарът / утаителя трябва да са хоризонтални или наклонени към бункера за утайката.

Приспособим скрепер за утайки

Примерите тук показват, че Z2000 може да бъде адаптиран да удовлетворява широко вариращи изисквания, тъй като местоположението на задвижването не е от решаващо значение. Той е подходящ за почти всички правоъгълни резервоари, и може да бъде приспособен дори при наличието на колони в резервоара. Свържете се с нашия екип по продажбите, ако искате да видите допълнителни проектни предложения.

 Предимства на скрепера Z2000

• Малък брой движещи се части
• Лесна поддръжка
• Непрекъснато отстраняване на утайки
• Няма прекъсване на процеса на утаяване

• Надежден
• Лесно да се адаптират за използване в съществуващите резервоари
• Действа като сгъстител
• Гребе по цялото дъно

Технически спецификации на Z2000
 
Приложение

В правоъгълна утаители за отпадни води лечение ¬ растения среда, питейна вода пречиствателни станции и промишлени процеси. Може да се инсталира под ламели опаковките или в флотация растения.

Тип на утайки

Подходящ за повечето видове утайки с твърди частици от 0,5 до 6 процента.

Максимални размери

L = 100 м, B = 13 м, максимална площ от 700 м2

Плъзгачи

6 мм от полиетилен висока плътност (HDPE 1000)

Качество на материалите
 
Неръждаема стомана ASTM 304 L или киселинно-устойчиви стомана ASTM 316 LCopyright 2018, Аквариус