Стъпкова решетка

Употреба

Стъпковатарешетка MEVA RS е фина, самопочистваща се решетка за отделяне на твърдите (неразтворени) вещвства от водата. Решетката има изключително малко съпротивление за водния поток, което обуславя малки загуби на налягане / скорост на потока. Това е предимство главно за решетките монтирани в открити канали.

Стъпковите решетки MEVA са подходящи за монтаж в канали към градски пречиствателни станции за отпадъчни води, както и за промишлени потоци, където се изисква отделяне на неразтворените вещвства с размери от 1 до 6 мм. Фините решетки обикновено се монтират в стъпалото за механично пречистване на градски ПСОВ и са с големина на отвора 3 мм.

От средата на осемдесетте години се наблюдава постоянно усъвършенстване на този тип решетки, за да могат да отговорят на бъдещите изисквания за функционалност и надежност. Фините стъпкови решетки MEVA са  доказали добрите си експлоатационни качества по цял свят.

Работа

Стъпкови решетки MEVA имат точно определена големина на отворите през целия си експлоатационен период. Това се осигурява от здравата и устойчива конструкция на елементите. Решетката има и автоматична защита против блокиране на дъното на канала, което я прави устойчива на абразивното действие на пясъка.

Стъпковата решетка MEVA може да бъде завъртана по време на работа без да се демонтира.

Това и качество, както и големия капацитет и изключително стабилната конструкция правят тази решетка най –добрата решетка на пазара.

Стъпковата решетка MEVA се произвежда в различни модификации в зависимост от височината на разтоварване на отделените отпадъци. Всички модели могат да се изработват с различна ширина в зависимост от ширината на канала където ще се монтират. Всички модели са напълно закрити и снабдени с вентилационна тръба.

Автоматичен контрол

Стъпковите решетки работят периодично. Това дава възможност работата на решетката да е съобразена с входния поток. Датчик за ниво е монтиран в канала преди решетката. Работата на решетката започва при достигане на предварително зададено ниво в канала и завършва при спадане на нивото до предварително зададена стойност.

Предимства

  • Устойчива конструкция
  • Висока производителност
  • Висока степен на сепариране на твърди вещества
  • Завърта се извън канала за по-лесна поддръжка
  • Устойчива на пясък
  • Напълно затворена
  • Най- широката и голяма решетка на пазара
  • Качествена изработка, гарантираща дълъг живот

Размери

 

RS 10

RS 14

RS 19

RS 23

RS 29

RS 35

RS 39

RS 47

Максимална височина на разтварване А

1030

1380

1910

2330

2910

3480

3960

4700

Дължина на разтоварване В

1130

1470

1670

1990

2370

2790

3150

3740

Обща дължина С

1438

1774

1996

2320

2674

3100

3462

4051

Обща височина D

1459

1808

2395

2820

3373

3943

4420

5160

Ефективна ширина Е

176 - 972

176 - 1270

243 - 1743

243 - 1743

213 - 1713

413 - 1713

513 -

513 -

Обща ширина F

276 - 1072

276 - 1370

387 - 1887

387 - 1887

393 - 1893

593 - 1893

693 -

693 -

Максимално водно ниво

На вход

900

1200

1600

2050

2700

2800

2800

2800

На изход

560

750

1000

1150

1600

1760

1760

1760

Всички размери са в милиметриCopyright 2018, Аквариус