Пречиствателна станция за 10 ЕЖ

Пречиствателна станция за 10 ЕЖ край Варна

Завърши проектирането,  доставката, монтажа и пуска на две пречиствателни станции - по 5 еквивалентни жители всяка, за вила в местността Траката, гр. Варна. През зимния период, когато във вилата живеят само собствениците, работи само едната пречиствателна станция, а в натоварения сезон и двете пречиствателни станции. 

Модулните пречиствателни станции, с които работи Аквариус Ен Ди, позволяват комбинирането на две и повече пречиствателни съоръжения за битови отпадни води, които да работят в активният и да се изключват в неактивният сезон.  Двете пречиствателни станции са монтирани под земята и са затворени с водоустойчив капак. Доказани във времето - липса на шум и миризми по време на работа, ниските разходи на ел. енергия и поддръжка, ги прави едни от най-предпочитаните за такъв тип обекти, затова и ние от Аквариус Ен Ди, предлагаме на клиентите си точно този модел пречиствателни станции при решаване на проблема с отпадните води.

Още за модулните пречиствателни станции =>Copyright 2022, Аквариус