Пречиствателна станция за отпадъчни води за 50 ЕЖ

Пречиствателна станция за битови отпадни води за  50 ЕЖ

Нов ваканционен комплекс край гр. Варна се сдоби с пречиствателна станция за битови отпадни води. Съоръжението е предвидено за 50 екв. жит. Договора по които в кратки срокове бе завършен проекта включваше:

- Изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за 50 екв.жит.;

- Доставка на модулна  пречиствателна станция;

- Шеф монтаж и пуск на ПСОВ


Този тип пречиствателни станции, с които работи екипът на Аквариус Ен Ди позволяват монтажа на съоръжението да бъде извършен вкопано, полу-вкопано или надземно. Това зависи от желанието на клиента и от възможностите, които позволява терена.  Процесите  извършващи се  в пречиствателната станция са напълно автоматизирани. Няма шум и вибрации над допустимите норми  по време на работа, а количеството отделена утайка е минимално. При този вид модулни пречиствателни станции е възможно добавяенето на допълнителни модули в случаи на  разширяване на обекта и увеличаване на  капацитета от жители.

Още за модулните пречиствателни станции  за 50 -1200 еж  =>Copyright 2023, Аквариус