Пречиствателната станция в Сопот вече работи


04.10.2010


Пречиствателната станция в Сопот вече работи

Проектът е завършен със средства от ОП Околна среда 
 

Пречиствателната станция в град Сопот, финансирана средства от Оперативна програма Околна среда, вече е завършена успешно. Официалното й откриване беше преди дни.

Първият етап на проекта на стойност 18 млн. лв. и включва проучване, проектиране и изграждане на пречиствателната станция, както и изграждането на събирателен колектор и строителен надзор. Това е част от интегрирания проект за водния цикъл на община Сопот, който трябва да обхване и изграждането на канализация. За тази цел обаче общината ще трябва да кандидатства по други схеми за финансиране от ОП Околна среда, обясниха от Управляващия орган на програмата.

Изпълнението на проекта се очаква да допринесе за подобряване на базисната инфраструктура на град Сопот, както и на другите населени места в общината. По този начин и ще се изпълняват изискванията на европейското законодателство в областта на пречистване на отпадъчните води, съобщиха от Управляващия орган на ОП Околна среда.

Източник: http://projectmedia.bgCopyright 2024, Аквариус