Модулни пречиствателни станции - от 50 до 1200 ЕЖ "BIOCLEAN"

Пречиствателни станции за битови отпадни води "BIOCLEAN"с капацитет от 50  до  1200 еквивалентни жители

Предлаганите от АКВАРИУС Ен Ди ЕООД модулни пречиствателни станции пречистват отпадните води на принципа на продължителната аерация.

Mодулната пречиствателна станция за биологично пречистване в общия случай се състои от:

Входна камера – бетоново или метално съоръжение, извън модулната ПСОВ
Служи за приемане на отпадните води и изравняване на дебита.
На вход в камерата е разположена решетка с ръчно почистване от галванизирана стомана и потопена захранваща помпа.

Модул / метал/ състоящ се от:

 • биобасейн   
 • вторичен утаител
 • резервоар за дезинфекция с натриев хипохлорид  
 • самостоятелна секция за машинно-технологичното оборудване –
 • въздуходувка – 1 бр.
 • съд за натриев хипохлорид– 1 бр.
 • дозаторна помпа – 1 бр.
 • захрансваща помпа – 1 бр.
 • табло за управление – 1 бр.

 Забележка: Ако терена позволява отпадната вода може да се подаде директно в биоконтеинера с входяща тръба на 30 см над кота  горен ръб на съоръжението. В този случай входната камера отпада, като решетката се монтира в модулната пречиствателна станция под входящата тръба.


Модулната пречиствателна станция се разполага върху бетонов фундамент

Санитарно-хигиенни аспекти


Процесът на билогично пречистване с активна утайка  в аеробни условия не води до отделяне на миризми и вредности.
Излишната активна утайка е минерализирана в кислородна среда и не отделя миризми и вредности.
Пречиствателната станция и монтираното в нея оборудване са шумоизолирани и не са източник на шум и вибрации.

Изпълнение

Нашите пречиствателни станции могат  да се монтират надземно, подземно или полувкопано.
I вариант – надземно изпълнение:
Пречиствателното съоръжение ще се монтира върху бетонов фундамент. Височина на модула -2,90 м
II вариант – подземно изпълнение :
Пречиствателното съоръжение ще се монтира върху бетонов фундамент. Кота фундамент е 3,20м под кота подравнен терен, което позволява 20см почвена засипка за тревна площ.


11 причини да изберете модулните пречиствателни станции BIOCLEAN
 

 • Висока степен на пречистване
 •  Компактни размери
 • Минималнен разход на ел. енергия
 • Ниски разходи за строително-монтажни дейности
 • Възможност за подземен или надземен монтаж
 • Няма миризма
 • Напълно автоматизирано протичане на процесите
 • Минимално количество на отделената утайка
 • Няма шум и вибрации над допустимите норми
 • Лесно  увеличаване на капацитета на ПСОВ чрез добавяне на допълни модули
 • Възможност за използване на пречистената вода за напояване на тревни площи

 

Таблица  техничсеки  характеристики на модулни пречиствателни станции модел BIOCLEAN
 Copyright 2023, Аквариус