Решетки

Рoтативни решетки

Решетките са първите и задължителни съоръжения в технологичната схема на ПСОВ, независимо дали е за третиране на битови или промишлени води. Решетките служат за задържане на едрите примеси в отпадъчната вода, като по този начин предпазват последващите съоръжения и спомагаат за нормалната им работа.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага голямо разнообразие на ротативни решеткив зависимост от дебита и големината на отворите им.

За повече информация ни пишете.Copyright 2023, Аквариус