Проектиране на пречиствателна станция за 15 000 ЕЖ, канализация и водопровод на кв. Крайморие, гр.Бургас

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД подписа договор с Община Бургас за " Разработване на проект за реконструкция и разширение на водоснабдителна и канализационна мрежа на кв."Крайморие" I етап и ПСОВ, кв. "Крайморие", гр.Бургас, Община БургасCopyright 2023, Аквариус