Проектиране на пречиствателна станция за 3000 ЕЖ


16.03.2011


 

Екипът на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД бе избран да извърши проектирането на пречиствателна станция за отпадъчни води за 3000 ЕЖ. Пречиствателна станция ще пречиства битови отпадъчни води. Проектите ще бъдат изготвени във фаза - идеен проект, като се предвижда да се разработят два варианта на ПСОВ.

В обхвата на договора влиза и Предпроектно проучване и окомплектоване на документи за издаване на разрешително за заустване на пречистените води.

Предвижда се всички дейности да приключат в края на месец май 2011г.Copyright 2023, Аквариус