Проектиране на пречиствателна станция за 3000 ЕЖ

Екипът на АКВАРИУС Ен Ди ЕООД бе избран да извърши проектирането на пречиствателна станция за битови отпадни води за 3000 ЕЖ.

Проектите ще бъдат изготвени във фаза - идеен проект, като се предвижда да се разработят два варианта на пречиствателна станция за отпадъчни води.

В обхвата на договора влиза и Предпроектно проучване и окомплектоване на документи за издаване на разрешително за заустване на пречистените води.

Предвижда се всички дейности да приключат в края на месец май 2011г. Copyright 2023, Аквариус