Проектиране на пречиствателна станция за гр. Нови Пазар - 12 253 ЕЖ

„АКВАРИУС  Ен  Ди” ЕООД сключи договор за изготвяне на Прединвестиционни проучвания  и Идеен проект : „Пречиствателна  станция за отпадъчни води от гр.Нови Пазр, Община Нови Пазар, Област Шумен”. Проектираната  пречиствателна станция е с капацитет 12 253 ЕЖ, Qср.дневно = 2 601,46 м3/ден. Разработени са два варианта за пречистване на отпадъчните води:  

 І-ВИ ВАРИАНТ

Пълно биологично пречистване на отпадъчните води с активна утайка в биобасейн с продължителна аерация, нитрификация, симултанна денитрификация, отстраняване на фосфора чрез симултанно добавяне на FeCl3 в биореактораи аеробна стабилизация на утайките в обема на биобасейна. Механично обезводняване на стабилизираната утайка. 

І І -РИ ВАРИАНТ

Пълно биологично пречистване на отпадъчните води с активна утайка в биобасейн с продължителна аерация, нитрификация, предварително включена денитрификация, отстраняване на фосфора чрез симултанно добавяне на FeCl3 в биореактораи аеробна стабилизация на утайките в обема на биобасейна. Механично обезводняване на стабилизираната утайка. 

                                                                                                                                               

            Период на изпълнение: 30.10.2011 – 30.11.2011 г.                  Copyright 2023, Аквариус