Проектиране на пречиствателна станция за отпадъчни води за правителствен комплекс "Евксиноград"

На екипа на "АКВАРИУС Ен Ди" ЕООД беше възложено изготвянето на идеен проект в два варианта и работен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води от правителствен комплекс "Евксиноград" . Новопроектираната пречиствателната станция ще бъде с капацитет 4800 ЕЖCopyright 2023, Аквариус