Проектиране на промишлена пречиствателна станция

Проектиране на пречиствателна станция за третиране на промишлени отпадъчни води от предприятие за производство на перилни препарати ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД.

Проекта ще съдържа следните части:

  • Част Технологична
  • Част ВиК
  • Част Електро КИПиА
  • Част КонструктивнаCopyright 2023, Аквариус