Реконструкция на градска пречиствателна станция


27.02.2011


ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

В началото на 2011г.,  екипът на Аквариус Ен Ди извърши изготвянето  на  технически спецификации за възлагане на обществени поръчки за инженеринг и строителен надзор. Обект на поръчката е  реконструкция на градска пречиствателна станция разположена югоизточна България.

Една от основните дейности на Аквариус Ен Ди е именно проектиране на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадни води. Екипът, с които работим е изграден от строго подбрани висококвалифицирани кадри с широк международен  опит, което ни прави една от най - предпочитаните компании за проектиране и изграждане на пречиствателни станции в България. 

Виж още за проектиране пречиствателни станции  =>Copyright 2023, Аквариус