Всяка община получава наръчник за еврофинансиране


18.10.2010


Практически наръчник „Европейските фондове и общините – възможности, проблеми, решения” се подготвя от 
Националното сдружение на общините (НСОРБ). Инициативата е част от партньорски проект “Разширяване капацитета на общините за ефективно усвояване на средствата от Европейските фондове” съвместно с фондация “Фридрих Еберт” и дружеството за “Германско техническо сътрудничество” (GTZ). 

Идеята е да се подпомогнат общинските експерти в подготовката, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани от оперативните програми. За да бъде изданието максимално полезно, авторите-експерти отговорят ясно и точно на въпроси, свързани с проектите, финансирани по оперативните програми. Предоставят се примери за добри практики, както и най-честите грешки и нарушения.

Помагалото е разпространен в един екземпляр до всички общини, а останалите копия ще бъдат запазени за нуждите на предстоящи обучения по темата.

Източник: http://www.projectmedia.bg/Copyright 2023, Аквариус