Земята изчерпва еколимита си за годината


22.08.2010


След днешния ден започваме да надхвърляме еколимита си за годината. Това сочи годишния доклад на Глобалната мрежа за човешкия отпечатък върху планетата.

Броят на хората на планетата, човешкото потребление, отпадъците и способността на Земята за възстановяване на ресурсите са част от данните, които експертите използват, за да изчислят за колко време ни стига годишния еко бюджет.

„Това, което се наблюдава от началото - средата на 80-те към наши дни е, че всяка година светът консумира повече в рамките на една година, отколкото Земята като планета може да възпроизведе”, каза Константин Иванов от WWF.

Сметките показват, че ако всички на Земята живеят, както българите в дългосрочен план, ще ни трябва планета и половина, за да задоволяваме потребностите си. Ако потребяваме и замърсяваме колкото средния западноевропеец, ще ни трябват три планети, а ако живеем като средния американец  - 5-6. За радост, напоследък все повече хора се замислят за отпечатъка, който оставят ежегодно върху планетата.

„Когато си мия зъбите, не оставям водата да тече през цялото време, спирам я и когато ми потрябва наистина - пак я пускам. Просто да няма едно разточителство на ресурсите. В смисъл - да го ценим като ресурс, че това е вода. В смисъл, тя е крайна”, заявява един природозащитник.

Много са нещата, които човек може да направи, за да намали тежестта си върху Земята, без да нарушава кой знае колко много своя комфорт.

Намаляване използването на пластмаса и найлонови торбички, купуване на български вместо на вносни продукти и разделното събиране на отпадъци,пречистването на отпадъчните води, преди да отидат в реката, дерето, морето също ще помогнат за намаляване на отпечатъка, който оставяте върху планетата.

.
 Copyright 2023, Аквариус