Монтаж

МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ

 

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага две услуги свързани с монтирането на доставените от фирмата съоръжения:

  • Шеф монтаж – монтажа на пречиствателните съоръжения се извършва под ръководството на експерт(и) от фирмата. За да се постигне максимален резултат с минимални усилия, ние сме готови да споделим нашия и на нашите партньори опит в извършването на монтажните работи с нашите клиенти. Монтирането на пречиствателните станции за отпадни и питейни води  под ръководството на наш експерт осигурява необходимото качество на монтажа и влизането на съоръженията в гаранционния период.
  • Монтаж на пречиствателни съоръжения – по заявка на клента иззвършваме цялостен монтаж на доставеното от нас оборудване. В частта монтаж не се включват строителните работи асоциирани с монтажа на съоръженията. В зависимост от предпочитанията на клента, офертата за монтаж може да включва само работата по монтажа или и консумативите необходими за извършване на дейността.


Copyright 2024, Аквариус