Фина решетка от неръждаема стомана

Фина решетка изработена от неръждаема стомана - SEFT GRR

- Фина решетка с големина на отворите от 0,5 до 6 мм

- Точната големина на отворите се запазва през целия работен цикъл / през цялото време на експлоатация на решетката

- Висока производителност

- Малко движещи се части

- Напълно покрита

- Най - високата способност за отделяне на твърди частици, в сравнение с другите решетки на пазара

- Дълъг експлоатационен период

Приложение

Monoscreen е самопочистваща се фина решетка с много висока степен на отделяне на твърдите частици от пречистваната вода. Много усилия в развойна дейност бяха вложени, за да подобри разделянето на дъното на решетката,което е слабо място на много модели фини решетки на пазара. Monoscreen гарантира, че големината на отворите е една и съща по цялата работна повърхност и може да работи,дори когато е покрита напълно от отпадък / отделени твърди частици. Големината на отворите е 0,5 - 6 мм.

Работа

Уникалния, патентован дизайн дава на решетката няколко предимства, особено под повърхността на водния поток, на дъното на решетката. При Monoscreen RSM работните части на решетката се движат така, че да задържат твърдите частици с желаната големина през целия експлоатационен живот на съоръжението. Поради постъпателното движение само малка част от отделените частици се транспортират нагоре през всеки цикъл. Това минимизира протичането на водата през решетката, което може да се прояви при традиционен цикъл на пречистване.

Риска от блокиране / задръстване на решетката от пясък и чакъл е елимонран още  при проектирането, като движещите се части не отварят пролука по-голяма от конструктивните отвори на решетката

Monoscreen може, единствена на пазара, да осигури големина на отворите от 0.5 мм за целия живот на решетката по цялата работна повърхност.Copyright 2023, Аквариус