Фина решетка от неръждаема стомана

Фина решетка изработена от неръждаема стомана - Monoscreen RSM

- Патентована фина решетка с големина на отворите от 0,5 до 6 мм

- Точната големина на отворите се запазва през целия работен цикъл / през цялото време на експлоатация на решетката

- Висока производителност

- Малко движещи се части

- Напълно покрита

- Най - високата способност за отделяне на твърди частици, в сравнение с другите решетки на пазара

- Дълъг експлоатационен период

Приложение

Monoscreen е самопочистваща се фина решетка с много висока степен на отделяне на твърдите частици от пречистваната вода. Много усилия в развойна дейност бяха вложени, за да подобри разделянето на дъното на решетката,което е слабо място на много модели фини решетки на пазара. Monoscreen гарантира, че големината на отворите е една и съща по цялата работна повърхност и може да работи,дори когато е покрита напълно от отпадък / отделени твърди частици. Големината на отворите е 0,5 - 6 мм.

Работа

Уникалния, патентован дизайн дава на решетката няколко предимства, особено под повърхността на водния поток, на дъното на решетката. При Monoscreen RSM работните части на решетката се движат така, че да задържат твърдите частици с желаната големина през целия експлоатационен живот на съоръжението. Поради постъпателното движение само малка част от отделените частици се транспортират нагоре през всеки цикъл. Това минимизира протичането на водата през решетката, което може да се прояви при традиционен цикъл на пречистване.

Риска от блокиране / задръстване на решетката от пясък и чакъл е елимонран още  при проектирането, като движещите се части не отварят пролука по-голяма от конструктивните отвори на решетката

Monoscreen може, единствена на пазара, да осигури големина на отворите от 0.5 мм за целия живот на решетката по цялата работна повърхност.

 

 

RSM 7

RSM 8

RSM 11

RSM 15

RSM 20

RSM 26

RSM 31

RSM 35

RSM 38

Максимална височина на изхода (А)

640

750

1100

1450

2040

2565

3080

3500

3800

Дължина до изхода (B)

940

1110

1516

1670

2845

3280

4115

4480

4590

Обща дължина (C)

1100

1270

1738

1800

3185

3580

4415

4880

4870

Обща височина (D)

900

1300

1574

2100

2675

3285

3750

3900

4200

Ефективна ширина (E)

200 - 400

200 - 550

190 - 890

300 - 1000

455 - 1755

455 - 1755

510 - 1720

510 - 1720

510 - 1720

Обща ширина (F)

280 - 480

300 - 650

290 - 990

400 - 1100

585 - 1885

585 - 1855

680 - 1880

680 - 1880

680 - 1880

Ниво на водата (H1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимално ниво на вход

600

740

820

1320

1800

2200

2500

2550

2900

Минимално ниво на вход

450

450

450

450

550

550

550

550

550



Copyright 2018, Аквариус