Инсталации за обратна осмоза

Описание

Процесът обратната осмоза е естествен физичен процес на филтриране на вода. Пречистването  на  водата се извършва,  като  непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които задържат всички разтворени соли, органични вещества вируси и бактерии. Чистата вода получена по този начин, е постоянно на разположение, докато отделените замърсявания могат да бъдат изхвърлени в канализацията без по-нататъшно третиране.

Ако два разтвора с различна концентрация бъдат разделени от полупропусклива  мембрана, разтворът с по-ниска концентрация се влива в разтвора с по-висока концентрация до изравняване на концентрациите. При този процес се създава  осмотично налягане.

При обратната осмоза вода, която се подлага на третиране преминава през полупропусклива мембрана, която чрез своите микроскопични пори пропуска  само водни молекули. Всички други по-големи молекули на веществата като соли, пестициди, тежки метали, нитрати и др. се задържат от мембраната. Основното в системата на обратната осмоза е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на  мембраната  преди да стигне до нея водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици.  Обратната осмоза е най-сигурния метод за пречистване на питейна вода, пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват до 99%.

Обратната озмоза се считана за най-ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода ) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

Предимства
Използването на обратната осмоза дава редица предимства:

  •  използване на вода с различно съдържание на соли, дори и  морска вода
  •  при този процес не се използват химични продукти
  •  сравнително ниски оперативни разходи
  •  лесна експлоатация, тъй като процесът не се нуждае от периодична регенерация  ,като при процесите със използване на смола

Приложения

  • обезсоляване или деминерализация на солена вода
  •  използване на морска вода за питейни нужди
  •  доставяне на вода за нуждите на хранително-вкусовата промишленост
  •  доставяне на вода за нуждите на фармацевтичната и химическата индустрия
  •  използване на морска вода за напояване
  •  вода за медицински и лабораторни цели


 Copyright 2023, Аквариус